Logg inn

Bruk ditt produsentnummer (10 siffer) som brukernavn, samt passord fra Produsentregisteret.

..

Problemer med å logge inn?

For å kunne bruke tjenesten for felles pålogging, må du bruke ditt produsentnummer på 10 siffer som brukernavn, samt et passord. Dersom du ikke kjenner til produsentnummer og passord, eller ikke klarer å logge deg på, kan du kontakte Produsentregisteret som administrerer tjenesten.

epost: post@prodreg.no